Inga återköp. 2 månaders garanti (ej på optik eller elektroniska kameror).  Returfrakt betalas av köpare och det gäller även serviceärenden. 

No returns. Two months ltd warranty for mechanical cameras.